Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Oświadczenie w sprawie dostępności

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony podmiotowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Na obu serwisach daty publikacji i aktualizacji są aktualizowane na bieżąco, według potrzeb.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia deklaracji dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarujemy, iż dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie nowo dodane treści oraz dokumenty były dostępne. Prosimy jednak o uwzględnienie, że prace nad treściami oraz plikami zawartymi w serwisie, są prowadzone na bieżąco przez naszych redaktorów. Dlatego prosimy o poinformowanie nas w przypadku zauważenia braku dostępności. Wszelkie uchybienia postaramy się poprawić, aby informacje były w pełni dostępne.

 

Informacje o dostępności tłumacza języka migowego

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nie ma możliwości tłumaczenia treści na język migowy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zapewnia się usługi w zakresie pomocy w komunikowaniu się z osobami głuchoniemymi chcącymi skontaktować się z Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczymi w Trzemiętowie. 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Biuletynu Informacji Publicznej lub serwisu podmiotowego prosimy o kontakt.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Trzemiętowo 17 lokal nr 2, 86-014 Sicienko

Osobą kontaktową jest Ewelina Marczak

e-mail: kancelaria@capowbyd.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 52 3815024

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji nieudostępnionej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę 

w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika  Praw Obywatelskich   https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,

Trzemiętowo 17 lokal nr 2, 86-014 Sicienko

Budynek główny Centrum znajduję się w Trzemiętowie 17 lokal nr 2.

Budynek posiada dwa wejścia, podzielony jest na 4 lokale użytkowe. 

Centrum zostało przypisane do lokalu nr 2.

Wejście boczne odbywa się wyłącznie po schodach. 

Wejście główne wyposażone jest zarówno w schody jak i podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Kancelaria znajduję się po lewej stronie od wejścia głównego. 

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduję się na pierwszym  i drugim piętrze budynku. 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 

Trzemiętowo 17 lokal nr 3, 86-014 Sicienko

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 mieści się w budynku głównym Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w lokalu Nr 3 na pierwszym piętrze. 

Budynek posiada 2 wejścia.

Wejście boczne odbywa się wyłącznie po schodach. 

Wejście główne wyposażone jest zarówno w schody jak i podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wejście na pierwsze piętro możliwe jest po schodach oraz za pomocą podnośnika windowego dla osób niepełnosprawnych o udźwigu 400 kg.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduję się na pierwszym piętrze budynku. 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2

Karolewo 6B, 86-022 Dobrcz

Budynek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 mieści się przy kompleksie budynków Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie na parterze, posiada trzy wejścia. 

Wejście główne od strony dziedzińca Zespołu Szkół, wejście awaryjne od strony placu zabaw oraz wejście poprzez łącznik będący jadalnią Zespołu Szkół.

Wejście główne odbywa się wyłącznie po schodach.

Wejście awaryjne możliwe jest po schodach przeciwpożarowych.

Wejście poprzez łącznik możliwy jest wyłącznie po schodach.

Wejście do budynku nie jest dostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich

W budynku brak jest pochylni, platform schodowych, wind i podjazdów.

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3

Karolewo 6A, 86-022 Dobrcz

Budynek Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 mieści się przy kompleksie budynków Zespołu Szkół Agro-Ekonomicznych w Karolewie na pierwszym piętrze, posiada jedno wejście poprzez łącznik będący jadalnią Zespołu Szkół oraz dwa awaryjne wejścia boczne, jedne od strony parkingu, drugie od strony dziedzińca Zespołu Szkół. 

Wejście poprzez łącznik możliwe jest wyłącznie po schodach. 

Wejścia awaryjne boczne możliwe są po schodach przeciwpożarowych. 

Wejście do budynku nie jest dostosowane do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich

W budynku brak jest pochylni, platform schodowych, wind i podjazdów.

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4

Trzemiętowo 17 lokal nr 4, 86-014 Sicienko

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4 mieści się w budynku głównym Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w lokalu Nr 4 na pierwszym piętrze. 

Budynek posiada 2 wejścia.

Wejście boczne odbywa się wyłącznie po schodach. 

Wejście główne wyposażone jest zarówno w schody jak i podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wejście na pierwsze piętro możliwe jest po schodach oraz za pomocą podnośnika windowego dla osób niepełnosprawnych o udźwigu 400 kg.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduję się na drugim piętrze budynku. 

 

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Trzemiętowie

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.